Skip to content ↓

Praktyki studenckie

Praktyka studencka to obowiązkowa część programu studiów. Musisz ją zaliczyć przeważnie do końca III roku na studiach inżynierskich lub do końca II roku na studiach licencjackich. Szczegóły dotyczące praktyki na swoim kierunku (m.in. czas trwania, oczekiwane efekty uczenia) znajdziesz w sylabusie (sylabusy.agh.edu.pl) oraz w zasadach studiowania określonych przez Dziekana Twojego Wydziału natomiast dokumentem, który reguluje zasady odbywania praktyk w AGH jest Zarządzenie Rektora nr 94/2023 (👉do pobrania tutaj).

Praktyka może być realizowana w trakcie roku akademickiego (w sposób ciągły tydzień po tygodniu lub według ustalonego harmonogramu) pod warunkiem że nie będzie kolidować z innymi zajęciami przewidzianymi w programie studiów i harmonogramie zajęć.  

 

Od czego zacząć?

Zgłoś się do opiekuna praktyk na Twoim Wydziale. Jest to osoba, która odpowiada za organizację i wszystkie formalności związane z praktykami na Wydziale (na niektórych Wydziałach opiekuni odpowiadają z praktyki na danym kierunku). Opiekun udostępni Ci m.in. wzory dokumentów, które mogą być niezbędne do rozpoczęcia i zaliczenia praktyk (np. skierowanie, sprawozdanie z realizacji).

Lista wszystkich opiekunów praktyk (👉 kliknij aby przejść).

 

Lista firm/instytucji

O wykaz firm, w których potencjalnie możesz zrealizować praktykę zapytaj opiekuna ds. praktyk na Wydziale. Możesz również zgłosić się do Centrum Karier. Dysponujemy bazą ponad 8000 firm z różnych branż, które zatrudniają studentów i absolwentów AGH (tutaj możesz umówić się na konsultację).

Nie zapomnij przejrzeć aktualnych ofert opublikowanych na Centrum Karier JobTeaser (tutaj możesz przejść do logowania).

 

Doświadczenie zawodowe a zaliczenie praktyki

W świetle obowiązującego Zarządzenia Rektora AGH podstawą do zaliczenia praktyki - pod pewnymi warunkami - może być również praca (lub wolontariat) potwierdzona stosownymi dokumentami. Szczegóły sprawdź w §3 pkt 17 Zarządzenia i omów z opiekunem praktyk.

 

Ubezpieczenie NNW lub OC

Jeśli firma/instytucja, w której zamierzasz odbyć praktykę wymaga posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub polisy odpowiedzialności cywilnej musisz je wykupić we własnym zakresie. Zwykle to koszt kilkudziesięciu złotych. Możesz skorzystać z oferty dla osób studiujących na AGH dostępnej na stronie ubezpieczenia.agh.edu.pl.

Stopka