Skip to content ↓

Ostatnie wyniki

Ekonomiczne Losy Absolwentów

Szczegółowych danych statystycznych na temat losów zawodowych absolwentów AGH dostarcza ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych oparty na danych ZUS i POL-on. Raporty przygotowywane przez Centrum Karier mają charakter jakościowy i służą do użytku wewnętrznego. 

Poniżej można znaleźć raporty ELA obejmujące absolwentów AGH (studia stacjonarne I i II stopnia) z 2021 roku.

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Stopka