Skip to content ↓

Testy predyspozycji

Poznaj swój potencjał zawodowy

Dzięki kwestionariuszowi osobowości INSIGHTFUL PROFILER (iP121) dowiesz się:

 • co cię motywuje,
 • jakie masz zasoby i ograniczenia dla rozwoju zawodowego,
 • co wyróżnia cię na tle innych,
 • jakie role możesz pełnić w zespole.

Kwestionariusz ten jest stosowany przez niektóre firmy w procesach rekrutacyjnych, do oceny kandydatów do pracy, awansu. Jest autorskim projektem polskiej firmy Advisio, składa się ze 121 pytań. Raporty z badania są generowane na bieżąco i udostępniane zaraz po jego zakończeniu.

Kwestionariusz jest przeznaczony dla studentów AGH i można go wypełnić w Centrum Karier AGH. Badanie jest bezpłatne. 

 

Umów się na test

Kompleksowe i rzetelne profilowanie osobowości zawodowej

Kwestionariusz służy do badania zarówno predyspozycji, jak i kluczowych obszarów funkcjonalnych takich jak:

 • Pewność siebie: wiara we własne możliwości, odporność na stres.
 • Opanowanie: tolerancja na frustrację, skłonność do irytowania się.
 • Śmiałość: towarzyskość, otwartość na kontakt z innymi (nowymi) osobami.
 • Konsekwencja: ambicja, zorganizowanie, samodyscyplina i obowiązkowość.
 • Rozwaga: przezorność i koncentracja na szczegółach.
 • Zamknięcie: poziom ciekawości oraz stosunek do nowości.
 • Konformizm: skłonność do działania zgodnie z procedurą (wytycznymi).
 • Koncentracja: orientacja na taktykę (sprawy bieżące) lub strategię (przyszłość).
 • Dynamizm: proaktywność, mentalność przedsiębiorcy lub przywódcy.
 • Makiawelizm: orientacja społeczna, poziom wyrachowania.
 • Rywalizacyjność: gotowość do pracy pod presją wyniku lub otoczenia.
 • Poczucie przewagi: świadomość własnych atutów.

Stopka