Skip to content ↓

Dla jednostek AGH

Raporty z Badań Losów Zawodowych

Wszystkie pełne raporty z Badań Losów Zawodowych Absolwentów AGH I oraz II stopnia są dostępne na Dysku AGH 

Przejdź do dysku

Na stronie można znaleźć raporty obejmujące roczniki: 

  • absolwenci I stopnia: 2023 (inż), 2022, 2021, 2020.
  • absolwenci II stopnia: 2022, 2021, 2020*, 2019.
  • absolwenci II stopnia po 3., 5. i 7. latach od ukończenia studiów: 
  • 2013/2020, 2015/2020, 2017/2020,
  • 2014/2021, 2016/2021, 2018/2021

W celu uzyskania starszych danych lub bardziej pogłębionych informacji prosimy o kontakt ckagh@agh.edu.pl.

*W 2020 roku ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 zrealizowane zostały analizy w mniejszym niż zwykle zakresie, tzn. obejmujące podstawowe wskaźniki jak status zawodowy, nazwy firm oraz informacje o charakterze jakościowym.

 

 

Analizy rynku pracy

We wrześniu 2022 roku przygotowaliśmy raport dot. rynku pracy oraz zapotrzebowania na określone kompetencje i zawody przyszłości. Raport powstał na podstawie analizy dostępnych źródeł krajowych i międzynarodowych.

Przejdź do raportu

Stopka